Pedokinetika® - growingSmart, Andreja Semolič
Please update your Flash Player to view content.
Dobrodošli,
pozdravljeni  na spletni strani zgodnjega razvoja dojenčka - človeka, kjer presegamo meje določenega, pravilnega, primernega in omejenega s prepričanji.

Seznanite se lahko z osnovnimi informacijmi izhodišč o razvoju in na kateri način in zakaj kot starši delamo kakor delamo. Morda dobite idejo kako vzpostaviti nevtralno pot kako ravnati z otrokom na povsem naraven način, da zgradi notranjo varnost iz katere gradi temelj svoje osebnosti in lahko kar najbolje razvija svoj potencial, ki mu je dan z rojstvom. 

Razmislite o tem kako veste, da delujete iz samega sebe in kdaj ter zakaj presegati prepričanja in navodila. Razmislite lahko, kaj pomeni razviti svoj potencial. Jasno lahko zaznate in ločujete informacije, ki so za informacijami in se odločate katere so tiste usmeritve, ki vam pomenijo dober razvoj. Šele, ko se soočate z bistvom razvoja, lahko zavestno delujete, organizirate in regulirate interakcijo in korake, ki so za vas učinkoviti in ne le sledite korakom, ki jih preberete v navodilih v upanju, da dosežete željeno.

Življenje je lepo in nepredvidljivo. Dobro seme se kali dolgo časa. Do uspeha v življenju pa je kup težav. Prvo leto otrokovega življenja predstavlja proces kaljenja in premagovanje prvega kupa težav, kar pomeni iskanja mehanizmov in vzvodov, ki porivajo razvoj naprej.  Sadovi (samoaktivacija, uporaba sebe, samopodoba:...) obrodijo in rastejo na tej osnovi. Naravni razvoj in življenje (biti živ/ aktiven/ prispevati k družbi in naravi)  predstvlja spreminjajne in ne strukturo, ki jo moramo vzpostaviti, da bo nekaj delovalo ali uspelo.  Iskanje strukture za uspeh je funkcioniranje po navodilih, sledenje po poti, ki je določena in predvidljiva. Človek je sposoben mnogo več, kot le vzpostavljati strukture za navidezni red, podrejati in odločati ter določati kaj je prav in narobe. Človeku je dan nenehen razvoj in sposobnost organizacije, samoregulacije in adaptacije na nenehne spremembe, ki so edina stalnica v razvojnem življenjskem procesu slehernega posameznika, ki se v doumljivi domeni konča s smrtjo.  

Iskanje, varnosti skozi navodila in strukturo je korakanje stran od bistva razvojnega potenciala v vsakem rojenem človeku. Vsak je sposoben izbirati, organizirati/reorganizirati, uravnavati, se dogovarjati in odločati  skozi naravne vzvode in mehanizme danega življenja (raznolikost človeške vrste). Le aktiviranje in vzpostavljanje slednjega vodi v notranje čutenje varnosti in moči, da zmoremo in bomo delovali. Le to vodi v vzpostavljanje ravnovesja med tem kar želimo in kar počnemo. Spoznavamo in se učimo  kako delujemo, da dosežemo kar želimo. Preverjanje in na novo preizkušanje po padcih in neuspelih načinih nam daje zagon samoučenja, da do željenega tudi pridemo in to znova in znova. Zato lahko v družbi poimenovane napake, nepravilnosti in neuspeh ne sprejemamo za slabo in neuspešno. Trenutno je družba naravnana le na uspeh, ki je dosežen od samega začetka brez napak in za napačne poizkuse daje negativne ocene in etikete, ki predvsem mladega človeka v razvoju onesposobijo, da bi še naprej radostno in vedoželjno karkoli še spoznaval, se učil in znova in znova poizkušal na drug način, saj verjame, da ne zmore sam in je nezmožen in zakaj sploh bi.   Začne pa se  vse pri prvem samostojnem prekucu od enega do drugega boka, od danih pogojev (interakcija starš-dojenček) kako popolnoma odvisen dojenček lahko obrača glavo, jo kotali, izteguje roke in noge in se po svoje obrača in prevrača z vso svojo dano težo in refleksi, ki ga usmerjajo v korake aktiviranja nevrološkega dozorevanja. Tu se začne varnost in čutenje, biti sprejet in razumljen ter čutenje zmožnosti za ponovne poizkuse. Vzpostavi se mehanizem dovoliti si prepuščati in aktivno delovati z vsem kar se nam na lastni poti vseživljenskega razvoja tudi dogaja.

V svojem bistvu ljudje želimo dati vedno najboljše od sebe, sodelovati in prispevati v skupno dobro. Težave pa nastajajo, ker nas sistem sili v okvirje in podreja našo individualnost, ustvarjalnost in samosvoj način kako vsak posameznik kot človek lahko deluje s polno samoaktivacijo, organizacijo  in samoregulacijo, ki je mogoča le v izraženih in razvitih sposobnostih zavedanja, vzpostavljanja notranje varnosti, sprejetosti, samorganiziranja in  motivacije. Skozi življenje se to vse izraža kot kapaciteta  aktivirane samodiscipline, ki je plod življenske sile v posamezniku in ne od zunaj privzgojen red in disciplina po principu palice in korenčka. Slednje vodi v koncept, če bom dovolj priden bom dobil to in to/ če mi date to in to, potem bom naredil to in to......sama pričakovanja, ki vodijo v čutenje neizpolnjenosti in občutkov, da se nam nekaj odreka ali se nas v nekaj sili. Rastemo v družbi manipulacije in kontrole, ki nenehno pogojuje.  Od tu naprej je le korak do razvojne poti, kjer se izražamo na nekonstruktiven način, se poslužujemo mehanizmov, ki jih v družbi pojmujemo kot problematično vedenje, prestopništvo, ter kriminal.

V času življenja nam je  dano, da  prepoznavamo vzvode in mehanizme katere regulira  naravni zakon in predvsem nam je dana možnost izbire, samoorganizacije in regulacije. Spreminjajne je stalnica v razvoju in ni popolnosti in posledično strukture za doseganje uspehov. Popolno je  le nebo in ocean. Oba sta nepredvidljiva  in v nenehnem spreminjanju.(Douglas Glaeser). Življenje samo je nedoumljivo in zakonov narave ni moč podrediti. Navkljub vsej modernizaciji in poplavi vsemogočih navodil, je tu čas, da se kot starši ustavimo in začnemo delovati iz sebe in sodelovati na nov in drugačen način med nebom in oceanom in vzgajamo zdravo družbo, ki bo lahko zaživela na nivoju zavedanja, sodelovanja in dobre, zdrave interakcije med seboj in naravo.

Odločitev za zavestno starševstvo pomeni premagovati kup težav. Vse se obrne na glavo. Bistvo spoznanja, da nič ni stalnega, le razvoj sam in spoznanje, da se z rojstvom otroka zavemo, da gre za vzporedni razvoj starševstva in osebni razvoj, ki je povsem vpet v naravne zakone, je tisti ključ do uspeha, ki ga vsi iščemo. To zavedanje in spoznanje omogoča korake po poti nevtralne interakcije, ki jo vzpostavljamo z otrokom. Nikakor ta pot ni gladka in enostavna.

Že samo soočanje z načinom na katerega delamo (kako in od kje in zakaj delamo) kar delamo (Moshe Feldenkrais) in kdaj vemo, da izhajamo iz sebe in ne, le da sledimo spretnim informacijam, ki jih je nešteto in nas prepričujejo da brez njih ne moremo. Potrebno je iskati informacije, za informacijami in se prepuščati spreminjanju, ki od nas izvablja aktiviranje procesov samoregulacije, adaptacije in tako ustvarjamo svoj prostor med nebom in oceanom. Spoznamo da so težave tu zgolj za to, da gremo naprej in so izziv razvoja in ne ovira. Nehamo pričakovati in začnemo delovati. Tu nekje vmes tudi sami  najdemo  radost in igrivo veselje do vsega kar počnemo in kar se nam zgodi navkljub vsem težavam na naši življenski poti.

Način na katerega vzpostavljate interakcijo lahko začutite in doživite na učnih lekcijah pedokinetike.

Ni enostavno. Šele, ko ste pripravljeni na aktivno sodelovanje v vse življenskem razvoju,  vabljeni na našo 1.učno lekcijo.

Pedokinetika® je registrirana evropska znamka, prijavljena  z registracijskim certifikatom /OAMI/OHIM/UUNT pod  reg. št. 009477928, http://oami.europa.eu http://trademark.markify.com/trademarks/ctm/pedokinetika/009477928

kje kaj najdete in pod katero urbriko:

Growingsmart: najdete opise posameznih programov, osnovne informacije razvojnega koncepta

Pedokinetika: najdete vse v zvezi z nastankom pedokinetike, izobraževanjem in licenciranim ter avtoriziranim vaditeljem pedokinetike, ki vodijo razvojno gibalne ure po prvem drugem ali tretjem nivoju podajanja razvojnih lekcij. Najdete članke in publikacije o pedokinetiki.

Novice: najdete vse tekoče in aktualne dogodke v zvezi z aktualnimi programi,  urnikom, predavanja in druge zanimive  dogodke in teme

Mamin dotik: najdete vse v zvezi s programi za nosečnice

Feldenkrais metoda: najdete vse v zvezi z  skupinskimi in individualnimi lekcijami po metodi Feldenkrais.

kaj od nas lahko pričakujete:

 1. Na lekcijah razvojnega koncepta pedokinetike preko gibanja in dotika povezujemo zakone težnosti, biomehanike, anatomskega, fiziološkega in psihološkega razvoja človeka. Z razvojnim funkcionalnimi prijemi pedokinetike se aktivno vpletamo na zapleten razvoj krogotoka nevronskih povezav v možganih.
 2. Iščemo stik preko dotika s katerim nudimo dojenčku optimalen nevrološi razvoj - deluje na aktiviranje usklajenega delovanja leve in desne hemisfer in rast možganskih krogotokov v integrirano celoto v prvem razvojnem obdobju človeka. Izkušnje, ki jih otrok sprejema v tem obdoju so temeljna podlaga višjih povezav v strukture v možganih. Način kako sodelujemo in negujemo dojenčka je temelj in usmeritev kako se možganski polovici dopolnjujeta.
 3. Deluje na aktiviranje delovanja možganov v integrirano celoto. Izrednega pomena je, da so izkušnje v sami formaciji možganskih struktur takšne, da preprečimo prevladovanje samo leve ali samo desne polovice možganov.  S pedokinetiko se vtikamo v proces iniciranja in vklaplanja nevronskih povezav  v usklajeno delovanje obeh polovic možganov.
 4. Skupaj z otrokom se starši učite in razvijate skozi lastne izkušnje in spletate vezi, ki so pomembne za vašo družino. Z razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike, ki jih starši spoznavate na naših urah, delujete na samoreorganizacijo v smislu funkcionalnosti gibanja in mišljenja, ki je pogoj za kvaliteten stik z dojenčkom.  Vspostavite samoregulacjo in zavedanje  akcij spodbujanja procesov zaznavanja in pridobivanja zgodnjih izkušenj v kontekstu spdbude. Vse to se nadgradi v novi luči v kontekstu funkcionalnosti življenja. Svojo družino lahko popeljete po razvojni poti na povsem optimalen način, ki upošteva podojenčkov nevrološk razvoj, ne da ga vzgajamo s pričakovanji in kaj je "prav ali "narobe", kaj je "primerno ali neprimerno", sprejemljivo" in nesprejemljivo".  Ozavestite svojo funkcionalnost. Spoznate, da je dobro karkoli naredite, ko veste kaj delate in kako to delate.
 5. Odgovorno in zavestno se podate v soočanje s prepričanji in navadami in zaznavate razlike, razlikujete in ustvarjate nove poti, ki so pomembne za vašo družino. Presegate omejitve, ki so vpete v navodila in predvsem najdete svojo intiuitivno pot delovanja in smiselnega postavljanja varnih okvirjev razvoja.

kaj pedokinetika® je:

 1. razvojni koncept in je mednarodno registrirana znamka.  Je holistični  inegrativni pristop sodelovanja starš-dojenček v procesu življenskega razvoja.
 2. pedokinetika pripravi izhodišča, da možgani uberejo sinhrono pot usklajevanja leve in desne polovice v prvem razvojnem letu življenja.  Kako se človek postavi na obe nogi je za celostni razvoj in vzpostavljanje samoregulacije za ohranjaje psihofizičnega zdravja skozi življenski proces, izrednega pomena.
 3. je razvojni funkcionalni sistem otrokovega razvoja. Je optimalen individualni razvoj, ki nudi staršu, da  z razvojnimi funkcionalnimi prijemi vzpostavi potreben kvaliteten funkcionalen stik, ki omogoča staršu reorganizacijo in otroku proces porajanje izvornih gibov, ki zaradi življlenja samega nudi usklajeno vzpostavljanje povezav leve in desne polovice možganov.  Vse to se oblikuje v rast struktur možganov in predvsem deluje na rast in razvoj številnih nevromišičnih povezav v usklajeno delovanje leve in desne hemisfere.  Z iskušnjami se oblikujejo strukture v možganih. Na te izkušnje se v zgodnjem razvoju preko  RFP direktno in zavestno vpeletamo v proces sinaptogeneze! Več povezav kot ji v zgodnjem otroštvu aktiviramo, večja je kapaciteta možganov, ki se šele razvijajo, da vzpostavijo uskaljevanje v integrativnem delovanju v interakciji z okoljem. Tako potencial, ki ga dojenček nosi v sebi dobi nešteto možnosti, da se izrazi.
 4. pedokinetika se aktivno vpleta in deluje na proces razvoja delov možganov v usklajevanje  delovanja na vseh nivojih ter dozorevanje v optimalno integrirano celoto v obdobju do postavitve vertikalno na stopala.
 5. pedokinetika se zaveda pomena moči dotika, stika in komunikacije z dojenčkom. Zavedamo se moči kako se nekaj izvaja in dela. Predvsem kako se izvaja dnevno  negovanje, vzgoja in kako kvalitetno se poraja učenje skozi življenje. Za takšno aktivno in zavestno vpletanje v razvoj, je potrebna samoreorganizacija in samoregulacija, ki se aktivira skozi štiriletni proces študija in treninga bodočih vaditeljev, ki po uspešnem končanju študija pridobijo naziv pedokinetik in vzpostavljajo učne situacije za starše skozi vadbne programe - growingSmart razvojnega koncepta Pedokinetike®.

kaj pedokinetika® ni:

Pedokinetika ni terapija, ni handling in ni telovadba dojenčka! V samem temelju obravnave in pristopa se razlikuje od programov fizioterapije, katere osnovno delo in poslanstvo je terapija. Zato programov ni moč primerjati, niti vrednotiti z enakimi parametri in dejstvi otrokovega razvoja, kljub navzven na videz podobnim okvirjem, ki so podobni le na površni prvi pogled.

Želim jasno ločiti pedokinetiko z vso njeno vsebino razvojnih programov IGRIVE VADBE DOJENČKA  - GROWING SMART. Ni vsaka, danes poimenovana: vadba dojenčka, igriva razvojno gibalna urica ali igriv gibalni razvoj dojenčka, igrarija ali klasična vadba dojenčka samo po sebi pedokinetika! Zato vas seznanjam z mojimi prvimi vaditelji, ki lahko uspešno delajo po programu prve in druge stopnje pedokinetike od treh nivojev. To so starši, moji učenci, za katerimi lahko ponosno stojim in so dosegli zavedanje razvojnega sistema pedokinetike in so se srečali s ključnimi mejniki kako se dogaja razvoj in kako funkcionalno delovati v smeri iniciacije dojenčkovega potenciala. Zato lahko samostojno širijo IGRIVO VADBO DOJENČKA, KI SPODBUJA USPEŠEN GIBALNI RAZVOJ in so še vedno v procesu učenja in razvoja štiriletnega treninga.

Mnogo je takih, ki so obiskovali moj razvojni program kot starši, a se niso učili treninga. Mnogo je takih, ki so obiskovali samo prvi letnik študija, ga končali in ne želijo obnavljati pogodbene licence. Mnogo je takih, ki so prehajali iz letnika v letnik  v štiriletnem procesu treninga, a študija niso končali in strokovno zagovarjali z zaključnim Praktikumom. Vsi ti študentje se niso srečali s potrebnimi mejniki razvoja in usvojili uvid v razvojni koncept pedokinetike in niso vstopili na samostojno pot kot jo študij tudi predvideva.

V izogib nejasnostim in strokovnim dilemam v katerih rokah je kdo od otrok "zafuran", kot radi to poimujejo v zdravstvenem svetu, pišem na tej strani o tem, da vsi štdentje, ki niso dokončali in kljub temu delajo, nimajo potrebne avtorizacije koncepta pedokinetike. So vaditelji vendar njihov status vaditelja in pridobljen naziv ne more biti avtoriziran.  Niso si dali priložnosti spoznati uvid v razvojni koncept in kaj pomeni samostojna strokovna pot in integracija kot nadgradnja razvoja. Odrerkli so se mentorstvu in superviziji, ki zagotavlja učinkovitost v napredovanju in potrjevanju strokovnosti in nadgradnjo razvojnih modulov študija.  

Razvojne težave za vse predstavljajo oviro na poti pričakovanj. Kako se z njimi soočamo je individualni vpogled na posameznikovo razvojno kapaciteto in adaptacijo. Dejanja kličejo po zavedanju odgovornosti dela in učinkov lastenga dela za seboj.  Predvsem zato je način, na katerga študentje, ki niso študija dokončali in  delujejo in vstopajo v stik ter dotik z otrokom in  staršem, s stališča razvojnega dometa koncepta pedokinetike neprimerljiv in nedosegljiv. Vsi ti vodijo, delajo in delijo pridobljene izkušnje tekom študija brez uvida v globino izrečenih dejstev in informacij v  posameznem modulu študija. Za vsebino, ki jo prodajajo na svojih razvojno gibalnih programih, kot ustanoviteljica koncepta in iniciatorka študija nisem odgovorna! Moja odgovornost obsega čas do dokončanja študija in usvojitev končnega in samostojnega naziva pedokinetik.

Zato  programov ni moč enačiti s programi pedokinetike niti laično. To so izpeljanke in  površne kopije brez globine uvida, dotika in iniciacije izvornega giba, potenciala in komunikacije z živčnim sistemom dojenčka!  Gre za tržno usmerjene programe, ki izrabljajo željo in potrebo staršev po tovrsti ponudbi, ki jo z nedokončanim študijem bolj ali manj spretno in všečno pakirajo v informacije, ki jih starši radi slišite in doživite.

kratek kronološki pregled:

Vse od l.2003:

 1. je nastajal in se razvijal koncept kako ravnati z otrokom v razvoju. Ileta 2008 je izšla knjiga: Igriva vadba za dojenčka. Inovativni pristop je skozi dolgoletni študij in izkustveno prakso razvil in utemeljil  RFP- razvojne funkcionalne prijeme, s katerimi presegamo mehansko rokovanje in se zavestno vpletamo v iniciranje poti razvoja nevrološkega dozorevanja otroka. Pokaže na način in kako se vpletati v zaznavanje in zgodnje izkušnje, ki aktivirajo nevrone v povezovanje. Kako aktiviramo vklaplanje povezovanja leve in desne polovice možganov v zgodnjem obdobju do postavitve na dve nogi.
 2. je nastajala potreba po oblikovanju inovativnega pristopa v koncept.  Koncept se je vse bolj in bolj  skozi čas organiziral in nastala je potreba po širitvi dobre  izkustvene prakse, ki je narekovala tudi  ustanovitev programa za izobraževanje bodočih pedokinetikov. Z  začetniškimi težavami se je l.2009 oblikoval poiskus prenosa izkustvene prakse inovativnega koncepta na prve kandidate, ki so pokazali zanimanje za učenje in spoznavanje koncepta. Prva generacija štiriletnega študija pa je uradno štartala  l.2011. Trenutno poteka 2 in 3 letnik študijskega treninga koncepta pedokinetike. Trenutno je 6 kandidatov v razvojnem procesu študija, ki je izziv osebnega razvoja in adaptacije ter zahteven proces vspostavitve samoregulacije.
 3. nova študijska generacija ne bo potekala pod enakimi vpisnimi pogoji, kot je to veljalo za prve generacije. Razvojne težave vzpostavljanja študijskega programa in predvsem oblikovanje potrebnih modulov, je pokazalo na to, da je nujno potrebna VII stopnja izobrazbe smeri kineziologija, terapija, preventiva, medicina, pedagogika, didaktika, somatika in komplementarne vede. Izkušnje prvih generacij so pokazale, da ni dovolj samo dejstvo, da imaš željo in si starš. Študij pedokinetike se zato preusmerja v specialistični podiplomski študij.

Zahvaljujem se vsem staršem, pediatrom, patronažnim sestram, babicam, fizioterapevtom, za zaupanje, ki sem ga gradila  vse od l. 2003. Mnogi prihajate od daleč, nekateri z drugim, tretjim otrokom. Z vami in zaradi vas je nastala pedokinetika. Delamo v Ljubljani v našem centru na Mesarski c.4d, v Mali ulici v centru Ljubljane, in v  Mariboru. delali smo v Celju in Škofji Loki in Novi Gorici. Programi so se širili.

Z letom 2015 se opravljanje prakse programov pedokinetike na terenu ukinja, ker je izkušnja širitve pokazala na pomankljivost zasnove študijskega programa. Zaupanje, želim graditi še naprej a ga težje upravičim, ker sem neuspešno prepuščala in zaupala pridobivanje izkušenj in usvajanje stopenj koncepta skozi širitev programov izven Ljubljanje, vsem svojim študentkam, ki študija niso dokončale. To je bila odlična odskočna deska za nedokončanje študija in ne postopno napredovanje v samostojnost, ki zahteva nenehno obnavljanje znanj in prakse. 

V izogib ponavljanju neizbežnih začetniških težav in v izogib ponovitvam vsemu temu, s strani pedokinetike ne bo več organiziranih programov izven Ljubljanje. V posameznih krajih bomo pedokinetiko približali staršem z na novo organiziranimi programi.

V kolikor imate vprašanja , predloge, razmišljanja ali želje in ne morete ali zmorete priti v Ljubljano pišite mi! tukaj

Informacija idejne ustanoviteljice in utemeljiteljice v vednost

Kot gobe po dežju se pojavljajo izpeljanke izvorne igrive vadbe za dojenčka. Razvojni koncept pedokinetika je idejni pobudnik in prva taka oblika pristopa k razvoju otroka v Sloveniji in širše v svetu. Njen začetek sega v leto 2003. Koliko strokovnega ozadja in poznavanja izhodišč za takšen pristop nosijo posamezni izpeljani programi presodite sami.

V koncept je vloženo mnogo akademskega študija, preučevanja, izkustvene prakse, osebne izkušnje in predvsem odrekanja. Postopno in previdno z vso odgovornostjo do izrečenih dejstev in informacij sem program vse bolj in bolj prepuščala med starše, širšo javnost in strokovno javnost.(stokovni zapisi segajo v leto 2004).

V svojem osnovnem izhodišču me vodi pomembno spoznanje v uvid razvoja, ki ga zaradi študija, dela in izkušenj razumem in integriram v koncept pedokinetika.

Pedokinetika in njen študijski program je poslanstvo in ne komercialno usmerjeno ponujanje skupaj potegnjenih informacij. Željene informacije, ki jih starši iščete, nosijo različno podlago in s tem domet posredovanega učinka.

Čutim odgvorono potrebo, da spoznanja delim širši javnosti in strokovni javnosti, saj je praksa pokazala izjemne rezultate pri razvoju vseh otrok ne glede na stopnjo zrelosti živčnega sistema in razvojno kapaciteto, ki je zaradi fizioloških, anatomskih in genetskih anomalij lahko zelo različna. Določene površno interpretirane informacije imajo lahko neželjene efekte na sam  celostni razvoj.

navdih:

Smo starši kot učitelji, vzgojitelji, pedagogi, svetovalci.... dovoljl skrbni in ljubeči, da zmoremo otroku postaviti realne meje naravnega procesa učenja? Ali sami z vzorom izkazujemo sprejemanje, čutenje, razlikovanje, igrivost in željo po nenehnem spoznavanju nekaj novega?

Nam naša skrbnost odpre polje zavedanja kaj in kako sami ravnamo v odnosu do razvoja s svojim  potomcem ali katerimkoli otrokom?  Se odpiramo razlikovanju, čutenju in vzpostavljanju procesov samoregulacije?

Se zavedamo, da imamo možnost spreminjati odnos sebe do drugih, družbe in okolja s procesi samoregulacije skozi procec razvoja v življenju, da delujemo izven mehaničnih navodil in receptur za uspeh?

Starši preverite kdo podaja informacije o razvoju vašega otroka! Preverite znanje in izkušnje osebe, ki vodi razvojno gibalni program z dojenčki. Njegovo certificirano izobraževanje s področja somatskih študij in zahtevajte certifikat! Bodite vedoželjni, kot vaši otroci in iščite informacije za informacijami, ki podpirajo informcije na katere ste se odzvali.

V kolikor niste gotovi v ustrezno izobrazbo svojega vaditelja razvojno gibalnega programa, nas lahko kontaktirate. Razjasnili bomo certifikat slovenskega izvora ali pridobljenega v tujini. V Sloveniji obstaja samo en študij za vodenje razvojno gibalnih programov za potrebe normalno razvijajočih otrok. To je štiriletni študij pedokinetike. V tujini je nekaj ustanov, ki podajajo ustrezno znanje z drugim pristopom in poudarkom na razvojnih dejstvih in v pomoč staršem in z različnim obsegom modulov in stopnje zavedanja lastne reorganizacije, ki je nujna za kvalitetno poseganje v razvojni stik in odnos dojenček-starš!

avtorizirani vaditelji pedokinetike®, ki so v rednem tekočem procesu štiriletnega študija:

v procesu  II. nivo - 3.letnik: Katja Britvič, Oleksandr Lotokhov, Kristina Stanić Pliskovac

v procesu  I. nivo - 2.letik: Ana Katarina Kuhelnik, Marta Okorn, Anja Špindler

Vsi Praktikumi so javnega značaja in vsakdo je  vabljen k prisotnosti k podvigu v naziv vaditelj I, II., ali III. stopnje in h končnemu nazivu pedokinetik. Kdaj se odvija Praktikum za posamezno stopnjo najde vsi zainteresirani informacijo dva tedna pred dogodkom pod novicami.

Lepo vas pozdravljam in vsem želim učinkovit razvoj,

Andreja Semolič, prof. šp. vzg., utemeljiteljica in ustanoviteljica pedokinetike®, mednarodno certificiran praktiktik Feldenkrais® metode