Pedokinetika® - growingSmart, Andreja Semolič
Please update your Flash Player to view content.
Dobrodošli na straneh Pedokinetike!

Zdravo gibanje in Igriva vadba dojenčka, ki spodbuja uspešen otrokov razvoj, sta prerasla v pedokinetiko®!

Pozdravljam vas na spletni strani zgodnjega razvoja dojenčka - človeka, kjer presegamo meje določenega, pravilnega, primernega, omejenega, ipd. Seznanite se lahko z informacijmi kako ravnati z otrokom, da zgradi notranjo varnost iz katere gradi temelj svoje osebnosti in lahko kar najbolje razvija svoj potencial, ki mu je dan z rojstvom.

Vse od l.2003:

 1. je nastajal in se razvijal koncept kako ravnati z otrokom v razvoju. Inovativni pristop je skozi dolgoletni študij in izkustveno prakso razvil in utemeljil  RFP- razvojne funkcionalne prijeme, s katerimi presegamo mehansko rokovanje in se zavestno vpletamo v iniciranje poti razvoja nevrološkega dozorevanja otroka. Pokaže na način in kako se vpletati v zaznavanje in zgodnje izkušnje, ki aktivirajo nevrone v povezovanje. Kako aktiviramo vklaplanje povezovanja leve in desne polovice možganov v zgodnjem obdobju do postavitve na dve nogi.
 2. je nastajala potreba po oblikovanju inovativnega pristopa v koncept.  Koncept se je vse bolj in bolj  skozi čas organiziral in nastala je potreba po širitvi dobre  izkustvene prakse, ki je narekovala tudi  ustanovitev programa za izobraževanje bodočih pedokinetikov. Z  začetniškimi težavami je štartala prva generacija štiriletnega študija, ki se je začel l.2010. Decembra 2014 bo končal študij prvi pedokinetik!

 

Pedokinetika® je registrirana evropska znamka, prijavljena  z registracijskim certifikatom /OAMI/OHIM/UUNT pod  reg. št. 009477928, registrirana 11. 5. 2011  http://oami.europa.eu

kaj od nas lahko pričakujete:

 1. Na lekcijah razvojnega koncepta pedokinetike preko gibanja in dotika povezujemo zakone težnosti, biomehanike, anatomskega, fiziološkega in psihološkega razvoja človeka. Z razvojnim funkcionalnimi prijemi pedokinetike se aktivno vpletamo na zapleten razvoj krogotoka nevronskih povezav v možganih.
 2. Iščemo stik preko dotika s katerim nudimo dojenčku optimalen nevrološi razvoj - deluje na aktiviranje usklajenega delovanja leve in desne hemisfer in rast možganskih krogotokov v integrirano celoto v prvem razvojnem obdobju človeka. Izkušnje, ki jih otrok sprejema v tem obdoju so temeljna podlaga višjih povezav v strukture v možganih. Način kako sodelujemo in negujemo dojenčka je temelj in usmeritev kako se možganski polovici dopolnjujeta.
 3. Deluje na aktiviranje delovanja možganov v integrirano celoto. Izrednega pomena je, da so izkušnje v sami formaciji možganskih struktur takšne, da preprečimo prevladovanje samo leve ali samo desne polovice možganov.  S pedokinetiko se vtikamo v proces iniciranja in vklaplanja nevronskih povezav  v usklajeno delovanje obeh polovic možganov.
 4. Skupaj z otrokom se starši učite in razvijate skozi lastne izkušnje in spletate vezi, ki so pomembne za vašo družino. Z razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike, ki jih starši spoznavate na naših urah, delujete na samoreorganizacijo v smislu funkcionalnosti gibanja in mišljenja, ki je pogoj za kvaliteten stik z dojenčkom.  Vspostavite samoregulacjo in zavedanje  akcij spodbujanja procesov zaznavanja in pridobivanja zgodnjih izkušenj v kontekstu spdbude. Vse to se nadgradi v novi luči v kontekstu funkcionalnosti življenja. Svojo družino lahko popeljete po razvojni poti na povsem optimalen način, ki upošteva podojenčkov nevrološk razvoj, ne da ga vzgajamo s pričakovanji in kaj je "prav ali "narobe", kaj je "primerno ali neprimerno", sprejemljivo" in nesprejemljivo".  Ozavestite svojo funkcionalnost. Spoznate, da je dobro karkoli naredite, ko veste kaj delate in kako to delate.
 5. Odgovorno in zavestno se podate v soočanje s prepričanji in navadami in zaznavate razlike, razlikujete in ustvarjate nove poti, ki so pomembne za vašo družino. Presegate omejitve, ki so vpete v navodila in predvsem najdete svojo intiuitivno pot delovanja in smiselnega postavljanja varnih okvirjev razvoja.

kje kaj najdete in pod katero urbriko:

Growingsmart: najdete  osnovne informacije razvojnega koncepta, urnik in cenik programov, opise posameznih programov

Pedokinetika: najdete vse v zvezi z nastankom pedokinetike, izobraževanjem in licenciranim ter avtoriziranim vaditeljem pedokinetike, ki vodijo razvojno gibalne ure po prvem drugem ali tretjem nivoju podajanja razvojnih lekcij.

Novice: najdete vse tekoče in aktualne dogodke v zvezi z aktualnimi programi,  urnikom, predavanja in druge zanimive  dogodke in teme

Mamin dotik:  najdete vse v zvezi z masažo dojenčka in programi za nosečnice

Feldenkrais metoda:  najdete vse v zvezi z  skupinskimi in individualnimi lekcijami po metodi Feldenkrais.

Zahvaljujem se vsem staršem, pediatrom, patronažnim sestram, babicam, fizioterapevtom, za zaupanje, ki sem ga gradila  vse od l. 2003. Mnogi prihajate od daleč, nekateri z drugim, tretjim otrokom. Z vami in zaradi vas je nastala pedokinetika. Programi se razvijajo in širijo. Delamo v Ljubljani v našem centru na Mesarski c.4d, v Mali ulici v centru Ljubljane,  v  Mariboru, Celju in Škofji Loki in Novi Gorici. Želite spoznati  - vpeljati pedokinetiko v vašem kraju.? Pišite nam! tukaj

Informacija idejne ustanoviteljice in utemeljiteljice v vednost

Kot gobe po dežju se pojavljajo izpeljanke izvorne igrive vadbe za dojenčka. Razvojni koncept pedokinetika je idejni pobudnik in prva taka oblika pristopa k razvoju otroka v Sloveniji in širše v svetu. Njen začetek sega v leto 2003. Koliko strokovnega ozadja in poznavanja izhodišč za takšen pristop nosijo posamezni izpeljani programi presodite sami.

V koncept je vloženo mnogo akademskega študija, preučevanja, izkustvene prakse, osebne izkušnje in predvsem odrekanja. Postopno in previdno z vso odgovornostjo do izrečenih dejstev in informacij sem program vse bolj in bolj prepuščala med starše, širšo javnost in strokovno javnost.(stokovni zapisi segajo v leto 2004). 

V svojem osnovnem izhodišču me vodi pomembno spoznanje v uvid razvoja, ki ga zaradi študija, dela in izkušenj razumem in integriram v koncept pedokinetika.

Pedokinetika in njen študijski program je poslanstvo in ne komercialno usmerjeno ponujanje skupaj potegnjenih informacij. Željene informacije, ki jih starši iščete, nosijo različno podlago in s tem domet posredovanega učinka.

Čutim odgvorono potrebo, da spoznanja delim širši javnosti in strokovni javnosti, saj je praksa pokazala izjemne rezultate pri razvoju vseh otrok ne glede na stopnjo zrelosti živčnega sistema in razvojno kapaciteto, ki je zaradi fizioloških, anatomskih in genetskih anomalij lahko zelo različna. Določene površno interpretirane informacije imajo lahko neželjene efekte na sam  celostni razvoj.

navdih:

Smo starši kot učitelji, vzgojitelji, pedagogi, svetovalci.... dovoljl skrbni in ljubeči, da zmoremo otroku postaviti realne meje naravnega procesa učenja? Ali sami z vzorom izkazujemo sprejemanje, čutenje, razlikovanje, igrivost in željo po nenehnem spoznavanju nekaj novega?

Nam naša skrbnost odpre polje zavedanja kaj in kako sami ravnamo v odnosu do razvoja s svojim  potomcem ali katerimkoli otrokom?  Se odpiramo razlikovanju, čutenju in vzpostavljanju procesov samoregulacije? 

Se zavedamo, da imamo možnost spreminjati odnos sebe do drugih, družbe in okolja s procesi samoregulacije skozi procec razvoja v življenju, da delujemo izven mehaničnih navodil in receptur za uspeh?

kaj pedokinetika® je:

 1. razvojni koncept in je mednarodno registrirana znamka.  Je holistični  inegrativni pristop sodelovanja starš-dojenček v procesu življenskega razvoja
 2. pedokinetika pripravi izhodišča, da možgani uberejo sinhrono pot usklajevanja leve in desne polovice v prvem razvojnem letu življenja.  Kako se človek postavi na obe nogi je za celostni razvoj in vzpostavljanje samoregulacije za ohranjaje psihofizičnega zdravja skozi življenski proces, izrednega pomena.
 3. je razvojni funkcionalni sistem otrokovega razvoja. Je optimalen individualni razvoj, ki nudi staršu, da  z razvojnimi funkcionalnimi prijemi vzpostavi potreben kvaliteten funkcionalen stik, ki omogoča staršu reorganizacijo in otroku proces porajanje izvornih gibov, ki zaradi življlenja samega nudi usklajeno vzpostavljanje povezav leve in desne polovice možganov.  Vse to se oblikuje v rast struktur možganov in predvsem deluje na rast in razvoj številnih nevromišičnih povezav v usklajeno delovanje leve in desne hemisfere.  Z iskušnjami se oblikujejo strukture v možganih. Na te izkušnje se v zgodnjem razvoju preko  RFP direktno in zavestno vpeletamo v proces sinaptogeneze! Več povezav kot ji v zgodnjem otroštvu aktiviramo, večja je kapaciteta možganov, ki se šele razvijajo, da vzpostavijo uskaljevanje v integrativnem delovanju v interakciji z okoljem. Tako potencial, ki ga dojenček nosi v sebi dobi nešteto možnosti, da se izrazi.
 4. pedokinetika se aktivno vpleta in deluje na proces razvoja delov možganov v usklajevanje  delovanja na vseh nivojih ter dozorevanje v optimalno integrirano celoto v obdobju do postavitve vertikalno na stopala.
 5. pedokinetika se zaveda pomena moči dotika, stika in komunikacije z dojenčkom. Zavedamo se moči kako se nekaj izvaja in dela. Predvsem kako se izvaja dnevno  negovanje, vzgoja in kako kvalitetno se poraja učenje skozi življenje. Za takšno aktivno in zavestno vpletanje v razvoj, je potrebna samoreorganizacija in samoregulacija, ki se aktivira skozi štiriletni proces študija in treninga bodočih vaditeljev, ki po uspešnem končanju študija pridobijo naziv pedokinetik in vzpostavljajo učne situacije za starše skozi vadbne programe - growingSmart razvojnega koncepta Pedokinetike®.

kaj pedokinetika® ni:

Pedokinetika ni terapija, ni handling in ni telovadba dojenčka! V samem temelju obravnave in pristopa se razlikuje od programov fizioterapije, katere osnovno delo in poslanstvo je terapija. Zato programov ni moč primerjati, niti vrednotiti z enakimi parametri in dejstvi otrokovega razvoja, kljub navzven na videz podobnim okvirjem, ki so podobni le na površni prvi pogled.

Želim jasno ločiti pedokinetiko z vso njeno vsebino razvojnih programov IGRIVE VADBE DOJENČKA  - GROWING SMART. Ni vsaka, danes poimenovana: vadba dojenčka, igriva razvojno gibalna urica ali igriv gibalni razvoj dojenčka, igrarija ali klasična vadba dojenčka samo po sebi pedokinetika! Zato vas seznanjam z mojimi prvimi vaditelji, ki lahko uspešno delajo po programu prve in druge stopnje pedokinetike od treh nivojev.  To so starši, moji učenci, za katerimi lahko ponosno stojim in so dosegli zavedanje razvojnega sistema pedokinetike in so se srečali s ključnimi mejniki kako se dogaja razvoj in kako funkcionalno delovati v smeri iniciacije dojenčkovega potenciala. Zato lahko samostojno širijo IGRIVO VADBO DOJENČKA, KI SPODBUJA USPEŠEN GIBALNI RAZVOJ in so še vedno v procesu učenja in razvoja štiriletnega treninga.

Mnogo je takih, ki so obiskovali moj razvojni program kot starši, a se niso učili treninga. Mnogo je takih, ki so obiskovali prvi letnik študija, ga končali, a se niso srečali s potrebnimi mejniki razvoja in usvojili uvid v razvojni koncept pedokinetike in niso s študijem nadaljevali. Nimajo potrebne avtorizacije in so brez licence za tekoče leto! njihov status vaditelja in pridobljen naziv ni avtoriziran. Vsi ti vodijo, delajo in delijo pridobljene izkušnje tekom študija brez uvida v globino izrečenih dejstev in informacij v prvem modulu študija. Za vsebino, ki jo prodajajo na svojih razvojno gibalnih programih nisem odgovorna! Teh programov ni  moč enačiti s programi pedokinetike. To so izpeljanke in  površne kopije brez globine uvida, dotika in iniciacije izvornega giba, potenciala in komunikacije z živčnim sistemom dojenčka! So tržno usmerjeni programi, ki izrabljajo željo in potrebo staršev po tovrsti ponudbi, za katero z gotovostjo trdim, da v slovenskem prostoru izhaja iz pedokinetike!

Leta 2010 so vpisale štiriletni program študija prve štiri kandidatke. Generacija je bila začetnik v predajanju znanja in prakse. Tekom leta so se pokazali smerniki kako usmeriti program. Prva gerneracija je izrabila luknjo razvojnih težav vzpostavljanja modulov koncepta pedokinetike. Letos - l. 2014 bo svoj zaključni praktikum III,nivo in avtorizacijo pridobila izmed njih le ena kandidatka, ki je uspešno prehajala skozi samoreorganizacijo in vse module od osebnega razvoja, do integracije somatskega razvoja v uvid individualne iniciacije aktiviranja optimalnega razvoja posameznega dojenčka. Spoštuje etični kodeks in deluje z moralno in etično držo na poti prve generacije pedokinetikov!

Vsi Praktikumi so javnega značaja in vsakdo je  vabljen k prisotnosti k podvigu v naziv vaditelj I, II., ali III. stopnje in h končnemu nazivu pedokinetik. Kdaj se odvija Praktikum za posamezno stopnjo najde vsi zainteresirani informacijo dva tedna pred dogodkom pod novicami.

Starši preverite kdo podaja informacije o razvoju vašega otroka!  Preverite znanje in izkušnje osebe, ki vodi razvojno gibalni program z dojenčki. Njegovo certificirano izobraževanje s področja somatskih študij in zahtevajte certifikat!

V kolikor niste gotovi v ustrezno izobrazbo svojega vaditelja razvojno gibalnega programa, nas lahko kontaktirate. Razjasnili bomo certifikat slovenskega izvora ali pridobljenega v tujini. V Sloveniji obstaja samo en študij za vodenje razvojno gibalnih programov za potrebe normalno razvijajočih otrok. To je štiriletni študij pedokinetike. V tujini je nekaj ustanov, ki podajajo ustrezno znanje z drugim pristopom in poudarkom na razvojnih dejstvih in v pomoč staršem in z različnim obsegom modulov in stopnje zavedanja lastne reorganizacije, ki je nujna za kvalitetno poseganje v razvojni stik in odnos dojenček-starš!

avtorizirani Vaditelji pedokinetike®

Tjaša Kočevar Dakić, Škofja Loka, Nova Gorica, Celje  Katja Britvič, BabyFit, Maribor,  Oleksandr Lotokhov- Pedokinetika Ljubljana, Škofja Loka, Kristina Stanić Pliskovac - studio-KI, Rijeka.

Lepo vas pozdravljam in vsem želim učinkovit razvoj,Andreja Semolič, prof. šp. vzg., utemeljiteljica in ustanoviteljica pedokinetike®, mednarodno certificiran praktiktik Feldenkrais® metode